Д-р Кристина Божанова

 

е дипломиран магистър по Дентална медицина към Факултета по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Член е на Българския зъболекарски съюз.

Участвала е в множество следдипломни квалификационни лекции и курсове в различни области.

 • Blue Moster Dental Bulgaria (2013)
 • Direct Posterior Composite Restorations Dr.Giulio Pavolucci
  (2016)
 • Естетични изграждания на фронтални зъби (2016)
 • Диодни лазери- приложение в практиката (2016)
 • Естетика, функция и оклузия – от ендодонтия до тотално
  протезиране (2017)
 • Проблеми и решения при индиректните възстановявания –
  да циментираме или да свържем (2019 )
 • Прецизният отпечатък, съвети и трикове (2019 )
 • GC Europe Campus (the composite course on G-EANIAL and
  ESSENTIA 2019 Leuven ) Sofia Dental Meeting (2019)

 В Дентална клиника LEGE ARTIS Д-р Божанова развива своите интереси в областта на протетичната, детската дентална медицина и оралната хирургия.

 

 

 

Д-р Рангочев

Dentist

Д-р Яшева

Dentist

Д-р Търсанкова

Dentist

Д-р Баев

Dentist