Д-р Злати Търсанкова

е дипломиран магистър по Дентална медицина към Факултета по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Участва в множество следдипломни квалификационни лекции, курсове, конференции и притежава сертификати в следните области:

  • за участие в международния  Sofia Dental Meeting (2013, 2015, 2018, 2019)
  • за участие в научни конгреси на БЗС (2013, 2014, 2015, 2019)
  • Работа с алайнери DENTALIGN
  • Директни – индиректни композитни фасети
  • Керамични фасети (д-р Ферару)
  • Директни изграждания (Д-р Хавиер Тапия)
  • Директни композитни изграждания при тежка и средна абразия (Д-р М.Пилмъне)
  • за участие в научния конгрес за протезисти и ендодонти (2010)
  • Работа с ендодонтски инструменти (Д-р Джебалян)
  • Работа с Микроскоп и отстраняване на фрактурирани инструменти

В Дентална клиника LEGE ARTIS Д-р Търсанкова развива своите интереси в областта на естетичните възстановявания и Ендодонтия.

 

Д-р Рангочев

Дентален Лекар

Д-р Яшева

Дентален Лекар

Д-р Божанова

Дентален Лекар

Д-р Баев

Дентален Лекар